5/7/13

La infografia com a instrument didàctic

La infografia és una eina de comunicació que permet explicar de forma visual processos complexos, on el text explica elements visuals. 

S'utilitzen per explicar de forma ràpida i clara informació o dades molt complexes (trajectòries, mapes, textos tècnics i material educatiu).Més infografies:
Eroski
Pinterest 
Infografistas

Videos:
Vimeo (Japó)
 

Explora el cos en 3D amb BioDigital Human!

2/7/13

Taxonomia de Bloom

És una classificació de les habilitats i processos del pensament que pot aparèixer en les tasques escolars. A la Piràmide de l'Aprenentatge s'observa la influència dels diferents mètodes:

Copy, l'alternativa a Dropbox

Copy és un nou programa que augmenta la capacitat d'emmagatzemament al núvol a 15 Gb de forma gratuïta des de el principi.